عبدالله رضوی

مجالی برای بیان

عبدالله رضوی

مجالی برای بیان

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دروغ» ثبت شده است

تشخیص دوست و دشمن بسیار سخت شده! حرفهای زیبا و صورتهای موجه! دروغ های خوشگل...

آری درنده گی عادی شده

دیگر همراهی نیست

و بیشرفی جلوه گری میکند

آیا وقتش نرسیده که بهتر شویم؟!!!

کاش بیدار شویم از این رویای زیبا

رویایی که تعبیرش تباهیست...


عبداله رضوی
آنها باهم مهربان نیستند
دروغ می گویند
کلاهبرداری می کنند
تهمت می زنند
آنها به هم رحم نمیکنند
آنها هم وطن هستند!!!
آنها ما هستیم
ما ایرانی هستیم...
عبداله رضوی
چقدر راحت برده می شویم...
برده های مُدرن!
برده ی زمان
برده ی مکان
چه راحت باور می کنیم
چه راحت تر قبول می کنیم
و چه راحت ایمان آوریم...
ایمان به پوچی
ایمان به دروغ
ایمان به نابودی

عبداله رضوی

سگ بلد نیست دروغ بگوید

سگ نمی تواند به همنوعش ظلم کند

سگ نمیتواند زیرآب بزند

سگ بلد نیست غیبت کند

سگ نمی تواند دورویی بکند

سگ نمی تواند کَلک بزند

سگ بلد نیست ریا کند

و...

و سگ نجس است...

عبداله رضوی