عبدالله رضوی

مجالی برای بیان

عبدالله رضوی

مجالی برای بیان

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اختیار» ثبت شده است

جبر در عالم هستی(کیهان) به طرز وحشتناکی حکم فرماست...!
و در تک تک سلولهای انسان
از تولد و مرگ ستارگان تا بدخیمی یک سلول...
پس چرا ما هستیم؟!
مگر یک فعل برای آزمایش روند یک جبر نیاز به انجام دارد؟!
مگر نه آنکه آزمون برای سنجش اختیار است؟!
اینها سوالاتیست که شاید در میان موجودات فرازمینی هم مطرح باشد...!
و حتی شروعیست برای اینکه بدانیم شاید ما نیستیم...
شاید ما نمود عینی یک آزمونیم(بخوانید گیم!)
و نهایتاً همیشه در پایان هر به ظاهر پایانی، می رسیم به نقطه شروع...
و سیکل بیهوده سوال
سیکل مزخرف زندگی
و باز بودن...
عبداله رضوی
در این کره ی خاکی جبرهایی هستند که اختیارین! و اختیاراتی که جبری!!!
در مواقعی اختیارات جبری بسیار ویرانگر می توانند باشند...
ویران کننده ی ذات اختیار بشر... و فروپاشننده ی هرآنچه هست از نعمت آزادی، که هر انسانی می تواند داشته باشد...
عبداله رضوی